Iniciar sessió

Gestió de comandes

Redueixin els errors manuals al prendre comandes. Mantinguin als representants actualitzats amb el catàleg complert de productes, preus, l'últim inventari i tota la informació rellevant dels clients.

text_contact_short

EL SEU CATÀLEG A TOT ARREU 

Catàlegs per campanya

Focalitzar-se, això és tot.

Productes relacionats

Crear relacions entre productes per facilitar i definir la navegació entre ells (CROSS-selling).

Agrupacions de producte

Agrupin els productes per característiques en comú. Molt útil par donar un cop d'ull al catàleg ràpidament.

Multiunitat

En el mercat actual es compra en metres i es ven en unitats absolutes. 

Documents adjunts

Hi ha productes que necessiten informació més detallada. Amb RepCamp podran adjuntar tota la documentació necessària, des d'especificacions tècniques a material multimèdia. 

Marques

Etiquetin els seus productes per marca i facilitin la navegació a través del catàleg.

Categories

Categoritzin els productes amb la finalitat de trobar-los ràpidament.

GESTIONIN ELS SEUS PREUS

Tarifes

Defineixin les tarifes que necessiten i tractin a cada client com es mereix.

Bonificacions

Alguns mercats específics es decanten a utilitzar polítiques comercials basades en bonificacions 2+1 o 5+2, RepCamp ho cobreix.

Rang de preus

Premiïn la compra per volum dels seus articles especificant descomptes per quantitat.

Per client o per producte

Sabem que és normal fer algunes excepcions amb els bons clients que es diferencien una mica de la resta. Aquesta política de preus és per ells.

 

GESTIÓ DE COMANDES

Entrada ràpida

És habitual que el representant conegui els codis dels productes o alguns d'ells. Utilitzar "l'entrada ràpida" permet afegir productes de manera ràpida i senzilla. 

Definició plantilles PDF

Personalitzin la generació de PDF canviant els colors, el logo de la companyia i part de la informació.

Historial

Revisin l'historial de comandes d'un client específic, filtrant per dates o per estat. 

Pendents d'oferir

Per afrontar una visita comercial, és indispensable conèixer per avançat els articles que falten per oferir al client. 

Comentaris per línia

Realitzin aclariments sobre la comanda afegint un text sota cada línia que ho requereixi.

Comandes duplicades

Les comandes poden ser duplicades com a punt de partida per nous encàrrecs.   

Firma

Deixin que els seus client firmin la comanda, d'aquesta manera ambdós tindran la confirmació de la mateixa.  

Alertes

Com ja bé deguin saber, es poden registrar notes mitjançant l'aplicació. Aquestes es poden marcar com "alertar de la comanda" i es mostraran en el moment de realitzar l'encàrrec amb la informació útil.